Wizja, misja oraz wartości ACC.

ACC jest firmą technologiczną, w ramach której łączymy znajomość najnowszych osiągnięć techniki z wieloletnim doświadczeniem tworzącej ją kadry. W dzisiejszych czasach następują dynamiczne zmiany na runku IT. Aby wejść na rynek oraz rozwijać się musimy rozumieć trendy, które mają i będą miały wpływ na naszą działalność. Już dzisiaj konieczne jest dostosowanie się do wymagań dnia jutrzejszego. Z tym związana jest nasza strategia działania, którą planujemy wdrożyć do 2020 roku. Istotą naszej strategii jest wejście na rynek, a następnie wzmocnienie na nim naszej pozycji, maksymalizowanie korzyści dla klientów i akcjonariuszy.

 

 

Wizja ACC.

Wizja przyszłości ACC pozwala rozwijać nasze przedsiębiorstwo w jasno określonym kierunku. Pozwala odpowiedzieć na pytanie „ jak ma wyglądać nasze przedsiębiorstwo za 5 lat ? . Wizja jest podstawą do opracowania strategii. Wizja stanowi źródło motywacji pracowników i pozwala zaangażować ich w realizację celów firmy, integruje wokół wspólnego celu oraz pozytywnie wpływa na atmosferę panującą w firmie. Komunikacja następuje również w stronę klientów – wizja staje się więc narzędziem marketingu i Public Relations. Pomaga ona też sprecyzować niekonkretne pomysły na rozwój firmy oraz zakomunikować je wszystkim zainteresowanym (interesariuszom). Dzięki temu niejasne marzenia zarządzających stają się wyraźne, konkretne i osiągalne.

 

                                                  

                    WIZJA ACC

 • Inspirować Świat
 • Być odpowiedzią na oczekiwania klienta
 • Do 2020 roku zostać najbardziej dynamicznie

      rozwijającą się firmą na polskim rynku IT

 

Misja.

 • Inspirować Świat poprzez innowacyjne technologie, produkty oraz usługi, dzięki którym życie staje się łatwiejsze.

 • Wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Tworzyć produkty stricte do nich dopasowane ("produkty na miarę”).

 • Produkty i usługi charakteryzujące się najwyższą jakością o niewygórowanej cenie.

 • Wychodzić z ofertą o najlepszym stosunku cena/jakość.

 • Współpracować z naszymi klientami na zasadach pełnego zaufania i partnerstwa.

 • Wypracować zysk dla naszych udziałowców.

 • We wszystkich działaniach kierować się zasadami tj.

1. Najważniejszy jest klient i jego satysfakcja,

2. Najważniejszym zasobem firmy są jej pracownicy, kapitał intelektualny.

3. Nadrzędnym celem jest tworzenie produktów i usług o innowacyjnym charakterze i najwyższej jakości.

 

Wartości ACC.

Wartości jakimi kieruje się ACC bezpośrednio wynikają z wizji oraz misji. Wartościami ACC są:

 1. Pasja w swojej działalności,

 2. Etyka i odpowiedzialność,

 3. Najwyższa jakość oferowanych produktów i usług.